PL EN


2019 | 70 | 119-134
Article title

„Męskie” sposoby na bycie „fit”. Analiza porównawcza wybranych polskich blogów

Authors
Content
Title variants
EN
“Male” ways to be “fit”. Comparative analysis of selected polish blogs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest opisanie specyfiki wybranych polskich blogów poświęconych zdrowemu stylowi życia adresowanych do mężczyzn i prowadzonych przez mężczyzn. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są cechy charakterystyczne „męskiego” podejścia do zdrowego stylu życia, mając na uwadze to, jak w tekstach poświęconych zdrowiu i sprawności autorzy odnoszą się do ideału męskości i stereotypów dotyczących mężczyzn. Jedną z wykorzystanych w artykule koncepcji teoretycznych są dwa przeciwstawne modele męskości opisane przez Krzysztofa Arcimowicza (2008) – „tradycyjny paradygmat męskości” oraz „nowy paradygmat męskości”. Analizie poddano siedem wybranych blogów odnoszących się do zdrowego stylu życia. Zostały one dobrane arbitralnie i w sposób celowy. Analizowano szczególnie trzy aspekty badanych blogów: sposób rozumienia przez wybranych blogerów zdrowego stylu życia, preferowany przez blogerów model sylwetki oraz sposoby motywowania odbiorców do dbałości o wygląd i kondycję fizyczną. Jako metodę badawczą zastosowano niesystematyczną jakościową analizę treści. Najważniejsze wnioski z badań wskazują, że dominującym ideałem sylwetki, do którego odwołują się autorzy blogów, jest model mezomorficzny. W zamieszczanych wpisach dominuje ujęcie holistyczne, na które składają się takie ważne aspekty, jak zdrowie, atrakcyjny wygląd i sprawność fizyczna. Na blogach pojawiają się rozmaite dyskursy dotyczące męskości i męskiego ciała, jednak trudno wyodrębnić jeden dominujący wzorzec męskości, raczej konkurują one ze sobą, a blogerzy czerpią z różnych z nich.
EN
The aim of the article is to describe the specificity of selected Polish blogs devoted to healthy lifestyle, addressed to men and run by men. Author makes an attempt to investigate the specificity the “masculine” approach to a healthy lifestyle, namely the way in which the bloggers referred to the ideals of masculinities as well as stereotypes concerning men. In particular, the analysis focused on three aspects of the blogs’ content: the way in which bloggers understood a healthy lifestyle, the body ideals they preferred and the ways they used to motivate the audience to a greater care for their physical appearance and fitness. As a theoretical background, two opposing models of masculinities were used: “traditional masculinity” vs. “new masculinity” model (as described by Krzysztof Arcimowicz 2008). The contents of seven arbitrary chosen blogs were analyzed. The method used was qualitative content analysis. The findings of the research study show that the body ideal most preferred by bloggers was a mezomorphic body silhouette. The dominant ideal of health was the holistic approach in which three aspects were considered the most important: health, physical attractiveness and fitness. Various discourses concerning masculinity and masculine bodies were identified in the blogs’ content, however no dominant model of masculinity was identified, rather the bloggers referred to many competing models and used them as a source of inspiration.
Year
Volume
70
Pages
119-134
Physical description
Dates
published
2019-11-13
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_70_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.