PL EN


2019 | 71 | 67-79
Article title

The contemporary woman in family life and pro-fessional work – selected problems from the sociological and pedagogical perspective

Content
Title variants
PL
Współczesna kobieta w życiu rodzinnym i pracy zawodowej – wybrane problemy z perspektywy socjologicznej i pedagogicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano przegląd badań i krytyczną analizę dotyczące statusu kobiet w życiu społecznym (rodzinnym i zawodowym), odnosząc się do teoretycznych pojęć dominujących w naukach społecznych w ostatnich dziesięcioleciach. Jednym z ważnych problemów współczesnego społeczeństwa wydaje się być wciąż uwarunkowany kulturowo, nierówny dostęp kobiet i mężczyzn do społecznie cenionych celów, czego przykładem są kariery naukowe kobiet, których specyfika została przedstawiona w końcowej części artykułu.
EN
The article reviews the research and critical analysis of the status of women in social (family and professional) life, referring to the theoretical concepts dominating in social sciences in recent decades. One of the important problems of the contemporary society seems to be the still culturally conditioned, unequal access of women and men to socially valued goals, which is exemplified by scientific careers of women, the specificity of which is presented in the final part of the article.
Keywords
Year
Volume
71
Pages
67-79
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.