PL EN


2019 | 71 | 81-98
Article title

Long-term care system for dependent people – Austrian experiences

Content
Title variants
PL
System opieki długoterminowej dla osób niesamodzielnych – doświadczenia austriackie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Austrian society is an ageing society. Old age does not always mean dependence. However, the risk of disability and dependence increases with age. In addition, older people often experience multi-disease. High-quality long-term care services can help frail and dependent elderly on maintaining greater autonomy and participation in society, regardless of their condition. The aim of the article is to analyze legal, institutional and practical solutions in the field of long-term care system functioning in Austria. It should be emphasized that Austria is striving to develop services based on a social model and an independent life paradigm. Analysis of legal solutions indicates that the long-term care system in Austria is very complex. Institutional solutions are divided between the federal level and nine federal states. On the one hand, this results in decentralization and more effective help for the elderly, but on the other hand, it causes the diffusion and heterogeneity of standards.
PL
Społeczeństwo austriackie jest starzejącym się społeczeństwem. Starość nie zawsze oznacza niesamodzielność, jednak, ryzyko niepełnosprawności i uzależnienia od pomocy innych wzrasta wraz z wiekiem. Ponadto, osoby starsze często doświadczają wielu chorób. Wysokiej jakości usługi opieki długoterminowej mogą pomóc słabym i niedołężnym starszym osobom w zachowaniu większej życiowej autonomii i uczestnictwa w społeczeństwie, niezależnie od ich kondycji. Celem tego artykułu jest analiza prawnych, instytucjonalnych i praktycznych rozwiązań w dziedzinie systemu opieki długoterminowej funkcjonującej w Austrii. Należy podkreślić, że Austria dąży do rozwijania usług opartych na modelu społecznym i paradygmacie niezależnego życia. Analiza rozwiązań prawnych wskazuje, że system opieki długoterminowej w Austrii jest bardzo złożony. Rozwiązania instytucjonalne są podzielone między poziomem federalnym a dziewięcioma stanami federalnymi. Z jednej strony prowadzi to do decentralizacji i skuteczniejszej pomocy dla osób starszych, ale z drugiej strony powoduje dyfuzję i niejednorodność norm.
Year
Volume
71
Pages
81-98
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.