PL EN


2019 | 71 | 99-199
Article title

Doświadczenie migracji w biografiach migrantów mieszkających w Łodzi

Authors
Content
Title variants
EN
The experience of migration in the biographies of immigrants living in Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a qualitative analysis of 32 biographies of immigrants living in Lodz for at least 3 years, in the theoretical framework of “life course studies”. Individual stories of foreigners are analyzed in the context of their life choices, the moments of their life stages, the impact of social conditions, social networks and the decision to migrate and move to another country (made in the country of origin) and about favorable and unfavorable factors that decide about staying in Poland, continuing education, finding a job and starting a family.
PL
Artykuł stanowi jakościową analizę 32 biografii imigrantów mieszkających w Łodzi od minimum 3 lat, w teoretycznej ramie life course studies. Jednostkowe historie cudzoziemców analizowane są w kontekście ich życiowych wyborów, następowania kolejnych faz życia, wpływu warunków społecznych (w tym ich sieci społecznych) na podjęcie decyzji o migracji i przeprowadzce do innego kraju (jeszcze przebywając w kraju pochodzenia) oraz sprzyjających i niesprzyjających czynników decydujących o pozostaniu w Polsce, kontynuowaniu edukacji, znalezieniu pracy i założeniu rodziny.
Year
Volume
71
Pages
99-199
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.