PL EN


2019 | 71 | 139-156
Article title

„Doświadczenia macierzyństwa i praktyki żalu” – o żałowaniu macierzyństwa w polskim dyskursie internetowym

Content
Title variants
EN
„Motherhood experiences and practice of regret” – about the regret of motherhood in the Polish internet discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the influence of cultural patterns of motherhood on the ways of expressing emotions by women-mothers. It presents the results of the analysis of the Internet discourse on negative attitudes towards motherhood and/or child/children. The text is based on a qualitative analysis of the content – entries on blogs nieperfekcyjnie.pl, matkawygodna.pl, mamwatpliwosc.pl, the Internet group “I regret parenthood”. The theoretical basis is provided by the concepts included in the sociology of symbolic interactionism.
PL
Artykuł ukazuje wpływ kulturowych wzorów macierzyństwa na sposoby wyrażania emocji przez kobiety-matki. Przedstawia wyniki analizy internetowego dyskursu na temat negatywnych postaw wobec macierzyństwa i/lub dzieci/potomstwa. Tekst bazuje na jakościowej analizie treści – wpisów na blogach nieperfekcyjnie.pl, matkawygodna.pl, mamwatpliwosc.pl, internetowej grupie „Żałuję rodzicielstwa”. Podstawę teoretyczną stanowią koncepcje zaliczane do nurtu socjologii interakcjonizmu symbolicznego.
Year
Volume
71
Pages
139-156
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_71_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.