PL EN


2015 | 1 | 311 |
Article title

Empirical and Kernel Estimation of the ROC Curve

Content
Title variants
PL
EMPIRYCZNY I JĄDROWY ESTYMATOR KRZYWEJ ROC
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W pracy rozważane są wybrane metody estymacji krzywej ROC (Receiver Operating Characteristic), w tym metody parametryczne i nieparametryczne. Podejście nieparametryczne może oznaczać zastosowanie empirycznego estymatora krzywej ROC lub  estymatora jądrowego. Podjęta jest próba porównania estymacji empirycznej oraz jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu liczebności próby, jak również metody wyboru parametru wygładzania i funkcji jądra na rezultat procedury estymacyjnej. W oparciu o wyniki badania symulacyjnego określone są wskazówki użyteczne w procedurach estymacji krzywej ROC.
EN
The paper presents chosen methods for estimating the ROC (Receiver Operating Characteristic) curve, including parametric and nonparametric procedures. Nonparametric  approach may involve the use of empirical method or kernel method of the ROC curve estimation. In the analysis, an attempt of comparison of empirical and kernel ROC estimators is done, considering the impact of sample size, choice of smoothing parameter and kernel function in kernel estimation on the results of the estimation. Based on the results of simulation studies, some suggestions, useful in the procedures of nonparametric ROC curve are determined.
Year
Volume
1
Issue
311
Physical description
Dates
published
2016-01-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_311_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.