PL EN


2015 | 2 | 313 |
Article title

WRAŻLIWOŚĆ GOSPODARKI MONGOLII NA ZMIANY KLIMATYCZNE

Content
Title variants
EN
THE VULNERABILITY OF MONGOLIAN ECONOMY TO CLIMATE CHANGES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays climate change is one of the greatest global problems that affects in different extent particular countries and regions. Negative impact of global warming shows not only in form of ecosystem degradation, but also in affecting societies and economies. In this paper, based on available literature, a vulnerability of economy and society of Mongolia to climate change was presented. It is a starting point for assessment of adaptive capabilities of socio-economic system of Mongolia.
PL
Dziś zmiany klimatu są jednym z głównych problemów globalnych, w różnym stopniu dotyczącym poszczególnych krajów i regionów. Niekorzystne oddziaływanie globalnego ocieplenia przejawia się nie tylko w degradacji ekosystemów, ale dotyka także społeczeństw i gospodarek. W artykule na podstawie dostępnej literatury przedstawiona została wrażliwość gospodarki i społeczeństwa Mongolii na zmiany klimatu. Stanowi to punkt wyjścia do oceny zdolności adaptacyjnej systemu społeczno-gospodarczego Mongolii do tych zmian.
Year
Volume
2
Issue
313
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_313_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.