PL EN


2015 | 4 | 315 |
Article title

Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce i jego determinanty.

Authors
Content
Title variants
EN
Further life expectancy in Poland and its determinants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with quantifying the influence of environmental and socio-economic factors on life expectancy in Poland, that has been increasing since 1992 as a result of falling infant mortality rate, the development of civilisation and improving quality of life, among others. The process brings about changes in the number and demographic structure of the population, one outcome of which is an expanding share of elderly people. The research goal was focused on estimating econometric models that allow understanding how socio-economic factors influence  life expectancy in Poland.
PL
W artykule podjęto próbę kwantyfikacji wpływu czynników środowiskowych oraz społeczno – ekonomicznych na przeciętne trwanie życia. Od 1992 r. obserwuje się intensywność tego zjawiska, będącego skutkiem spadku umieralności niemowląt, jak również postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. Zjawisko to wpływa na zmiany w liczbie i strukturze demograficznej ludności, co w konsekwencji prowadzi do przyrostu udziału osób starszych w populacji. W świetle poczynionych spostrzeżeń oszacowano modele makroekonomiczne, które pozwalają zrozumieć mechanizmy wpływu uwarunkowań zewnętrznych na procesy demograficzne.
Year
Volume
4
Issue
315
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_315_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.