PL EN


2015 | 4 | 315 |
Article title

Wpływ opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych w Polsce oferowanej przez państwo - analiza regionalna

Content
Title variants
EN
Impact of State-Offered Healthcare on the Quality of Life of the Elderly in Poland – Regional Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to answer the question whether the employment structure of those working directly with the patient in public healthcare will ensure equal access of the elderly to appropriate healthcare in voivodships, which may improve their quality of life. Those people are a group within the society which uses medical services to a considerably larger extent. The analysis will be an introduction to a more thorough study into the impact of healthcare on the quality of life of the elderly. This article focuses only on employment which, as many economic variables, shows considerable sensitivity to changes in structure diversity. The analysis of employment in the group of seven medical professions in specific voivodships uses the Berzeg panel model as a tool to examine structural changes in social and economic phenomena, i.e. changes in employment that occur in the geographical space in a specific period of time. Based on the estimated model parameters, the impact of structural changes in medical workers’ employment in voivodships, geographical changes – in competitiveness and spatial interactions (adjacency) on changes in the regional employment of medical staff is assessed.
PL
Analiza struktury zatrudnienia pracujących bezpośrednio z pacjentem w publicznej opiece zdrowotnej powinna zapewnić równomierny dostęp do właściwej opieki medycznej dla ludzi starszych, przez co może poprawić się ich jakość życia. Ludzie starsi to grupa społeczeństwa, która w znacznie większym stopniu korzysta z usług medycznych. Artykuł ten jest wstępem do szerszego badania na temat wpływu opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych. Obecnie skupiono się tylko na zatrudnieniu, które tak jak wiele zmiennych ekonomicznych wykazuje znaczną wrażliwość na zmiany w zróżnicowaniu struktur. Do analizy zatrudnienia grupy siedmiu zawodów medycznych w przekroju województw wykorzystano model panelowy Berzega. Model ten jest przydatnym narzędziem do badania zmian strukturalnych zjawisk społecznych i ekonomicznych, jakie zachodzą w przestrzeni geograficznej w określonym przedziale czasu. Na podstawie oszacowanych parametrów modelu oceniono oddziaływanie zmian strukturalnych zatrudnienia pracowników medycznych w województwach, poprzez zmiany geograficzne – konkurencyjności i interakcje przestrzenne (sąsiedztwo) na zmiany poziomu regionalnego zatrudnienia personelu medycznego.
Year
Volume
4
Issue
315
Physical description
Dates
published
2016-02-29
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_315_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.