PL EN


2015 | 6 | 317 |
Article title

Międzynarodowa koordynacja polityk gospodarczych w warunkach kryzysu finansowego i nierównowag globalnych

Content
Title variants
EN
International Coordination of Macroeconomic Policies in Face of Financial Crisis and Global Imbalances
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Increased interest in coordination of macroeconomic policies, which is due to both the instability of the global economy as the consequence of financial crisis and the phenomenon of global imbalances, has been observed during last years. The main arguments for coordinated actions are: negative spillover effects of monetary policy implemented unilateral in globalized and integrated global economy, especially in times of economic downturns and difficulties in adoption of adjustment policies unilaterally. However, both the uncertainty about the effects and difficulties with implementation are the main brakes for coordinated actions. Both theoretical and empirical studies on international coordination of macroeconomic policies stress that the significance of it falls in times of stability and economic booms.
PL
Wzrost  zainteresowania  koordynacją  polityk  gospodarczych,  obserwowany w ostatnich latach, jest konsekwencją niestabilności gospodarki światowej wynikającej z globalnego kryzysu finansowego oraz napięć związanych z nierównowagami globalnymi. Ze względu na negatywne efekty zewnętrzne (spillover), jakie polityka monetarna realizowana na poziomie krajowym generuje w warunkach zglobalizowanej i zintegrowanej gospodarki światowej, szczególnie w okresach dekoniunktury gospodarczej oraz trudności w jednostronnym wdrażaniu polityk dostosowawczych wobec problemu nierównowag globalnych, coraz częściej postulowana jest potrzeba skoordynowanych działań w zakresie polityki gospodarczej, mimo niepewności związanej z ich skutkami oraz trudności z ich uruchomieniem. Znaczenie takich działań w okresie dobrej koniunktury gospodarczej i stabilności finansowej spada, co podkreślają zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne.
Year
Volume
6
Issue
317
Physical description
Dates
published
2016-08-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_317_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.