PL EN


2015 | 6 | 317 |
Article title

Integracja polskiego rynku papierów udziałowych z rynkami zagranicznymi a wzrost gospodarczy w Polsce

Content
Title variants
EN
Integration of Polish Equity Securities Market with Foreign Market and Economic Growth in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the research which is the base for this paper has been answer the question: if Polish equity securities market with foreign market influence the economic growth in Poland? Following hypothesis was formulated: integration of Polish equity securities market with foreign market influence significantly the capital market development and economic growth in Poland. In the research applied relation between the sum of the Polish portfolio investment in the equity securities abroad and foreign portfolio investment in Polish equity securities to GDP. The econometric models were implemented in the research. The results of the research indicated that increase of Polish market of equity securities with foreign market influence positively development of capital market and economic growth in Poland.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: czy integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych wpływa na wzrost gospodarczy w Polsce? Sformułowano hipotezę badawczą, że integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych wpływa w sposób statystycznie i ekonomicznie istotny na rozwój rynku kapitałowego oraz wzrost gospodarczy. Jako wskaźnik integracji polskiego rynku papierów udziałowych z rynkami zagranicznymi przyjęto stosunek sumy polskich inwestycji portfelowych w udziałowe papiery wartościowe za granicą oraz zagranicznych inwestycji portfelowych w udziałowe papiery wartościowe w Polsce do PKB. Badania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych wykazały, że wzrost stopnia integracji polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych z zagranicą wywiera pozytywny i dość znaczny wpływ zarówno na rozwój rynku akcji, jak i na wzrost gospodarczy w Polsce.
Year
Volume
6
Issue
317
Physical description
Dates
published
2016-08-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_317_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.