PL EN


2016 | 1 | 318 |
Article title

Składki i roszczenia w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Content
Title variants
EN
Contributions and Claims in Third Party Liability Insurances of the Entity Performing Healing Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Legislative changes in Poland in 2011 introduced an obligation of the third party liability insurance of subjects performing healing activity. At the time of the introduction of the Act it was difficult to assess the costs associated with insurance of operating hospitals. The aim of the paper is to analyze the structure and dynamics of premiums and claims in respect of such insurance on the example of hospitals in Lodz.
PL
Zmiany legislacyjne w Polsce w 2011 r. wprowadziły obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą. W momencie wprowadzenia ustawy trudno było ocenić koszty związane z ubezpieczeniem dla prowadzących działalność szpitali. Celem pracy jest analiza struktury oraz dynamiki składek i roszczeń z tytułu tych ubezpieczeń na przykładzie łódzkich szpitali.
Year
Volume
1
Issue
318
Physical description
Dates
published
2016-07-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_318_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.