PL EN


2016 | 2 | 319 |
Article title

Decyzje władz gospodarczych (policy mix) a stabilność systemu finansowego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The decisions of economic authorities (policy mix) and the financial system stability in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The lack of financial stability is a factor that favors the financial crises understood as a disturbance in the functioning of financial markets. In addition, the financial crisis may lead to financial instability. Financial crises highlight the importance of financial stability in the economy. In this context, coordination of monetary and fiscal policy becomes important in periods of stability in the financial markets, however, in exceptional circumstances, e.g. crisis, takes on special significance. This article aims to analyze the decisions made by economic authorities in Poland and their consequences for the stability of the financial system, especially in the exceptional circumstances of the financial crisis. To achieve this objective, the following methods were used: a literature review, statistical research methods and graphical presentation of phenomena. Certainly, monetary and fiscal policies together influence the shaping of balance in the economy of the country concerned. Hence, this topic is important at least because of fact that the choice of the optimal combination of monetary and fiscal policy is difficult because of the diversity of the objectives and preferences of economic authorities. It seems that the financial crisis and its aftermath may have contributed to the cooperation of the central bank and the government, which in turn could have a positive impact on the level of financial stability in Poland.
PL
Brak stabilności finansowej to czynnik sprzyjający kryzysom finansowym rozumianym jako zaburzenia w funkcjonowaniu rynków finansowych. Ponadto sam kryzys finansowy może również przyczynić się do niestabilności finansowej. Kryzysy finansowe uwidaczniają istotność stabilności finansowej w gospodarce. W tym kontekście koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej staje się niezwykle ważna w okresach stabilności na rynkach finansowych, jednak w warunkach nadzwyczajnych, np. kryzysowych nabiera szczególnego znaczenia. Celem artykułu jest analiza decyzji podejmowanych przez władze gospodarcze w Polsce i ich konsekwencji dla stabilności systemu finansowego, szczególnie w wyjątkowych warunkach kryzysu finansowego. W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury, statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk. Z pewnością polityka pieniężna i fiskalna wspólnie oddziałują na kształtowanie się równowagi w gospodarce danego państwa. Stąd temat ten jest istotny chociażby ze względu na to, że wybór optymalnej kombinacji polityki pieniężnej i fiskalnej jest utrudniony z uwagi na odmienność celów i preferencji władz gospodarczych. Wydaje się, że kryzys finansowy i jego następstwa mogły przyczynić się do współpracy banku centralnego i rządu, co w rezultacie mogło korzystnie wpłynąć na poziom stabilności finansowej w Polsce.
Year
Volume
2
Issue
319
Physical description
Dates
published
2016-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_319_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.