PL EN


2016 | 2 | 319 |
Article title

Determinanty innowacji w sektorze publicznym na przykładzie Polski

Content
Title variants
EN
Drivers of public sector innovation in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The implementation of innovations in the public sector allows to satisfy public needs and meet socio-economic objectives. Their aim is also to provide services and public goods of higher quality and in an efficient manner, which results in an improved user access to information, faster delivery of services for business and citizens and competitive performance of companies. The purpose of the research paper is to identify the key determinants of innovation in the public sector. The paper presents the analysis of the most important instruments contributing to the development of innovation in the public sector and the mechanisms of improving the quality of management. Among the external drivers of innovation in the public sector much attention has been paid to the European cohesion policy, and the requirements related to the adoption of specific standards. The research methods include literature analysis, logic models illustrating the causal links and individual interviews with the representatives of the central administration.
PL
Dzięki innowacjom w sektorze publicznym możliwe jest zaspokajanie potrzeb zgłaszanych przez społeczeństwo oraz realizacja celów społeczno-gospodarczych. Ich celem jest również dostarczanie usług i dóbr publicznych coraz wyższej jakości i w coraz bardziej efektywny sposób, dzięki czemu poprawia się dostęp do informacji, szybkość dostarczania usług dla przedsiębiorstw i mieszkańców oraz konkurencyjność firm. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych determinant innowacji w sektorze publicznym na przykładzie Polski. Dokonano analizy najważniejszych instrumentów przyczyniających się do wzrostu innowacyjności w sektorze publicznym i mechanizmów, dzięki którym poprawia się jakość zarządzania w administracji publicznej. Wśród zewnętrznych czynników wpływających na innowacje w sektorze publicznym dużo miejsca poświęcono polityce Unii Europejskiej oraz wymogom związanym z dostosowaniem do określonych standardów. W badaniu wykorzystano analizę literatury, modele logiczne obrazujące związki przyczynowo-skutkowe oraz wywiady indywidualne z przedstawicielami administracji centralnej.
Year
Volume
2
Issue
319
Physical description
Dates
published
2016-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_319_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.