PL EN


2016 | 2 | 319 |
Article title

Analiza zależności przyczynowych w ryzyku między rynkiem ropy naftowej a rynkami reprezentującymi inne klasy aktywów

Content
Title variants
EN
The analysis of the causal dependences in risk between the crude oil market and the markets representing other asset classes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
With the increasing volatility of the financial instruments, particularly oil which is a strategic energy resource, there is a need to acquire the financial markets wider than ever range of the analyses. The concept of Granger causality in risk is one of the possible directions of analysis of the interdependence between the financial markets. The aim of this study is therefore to verify the presence of the causal relationships in risk between the future prices of oil and the markets representing other asset classes: stocks, bonds, currencies. The data used relate to the periods from January 2000 to January of 2015. The results of the analysis provide arguments for the existence of a causal link between the oil price and the quotations of ten-year Japanese bonds. In relation to the exchange rates the occurrence of the causal relationships in risk was found for these currencies, which were quoted in dollars.
PL
Wraz z rosnącą zmiennością instrumentów finansowych, zwłaszcza kontraktów na ropę naftową będącą strategicznym surowcem energetycznym, pojawia się potrzeba objęcia rynków finansowych szerszym niż dotychczas spektrum analiz. Koncepcja przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku stanowi jeden z możliwych kierunków analizy współzależności między rynkami finansowymi. Celem niniejszego opracowania jest zatem weryfikacja występowania zależności przyczynowych w ryzyku między kursem terminowym ropy naftowej a rynkami reprezentującymi inne klasy aktywów: akcje, obligacje, waluty. Wykorzystane dane dotyczą okresu od stycznia 2000 roku do stycznia 2015 roku. Wyniki przeprowadzonych analiz dostarczają argumentów potwierdzających istnienie związku przyczynowego między ceną ropy naftowej a notowaniami dziesięcioletnich obligacji japońskich. W odniesieniu do kursów walutowych występowanie zależności przyczynowych w ryzyku stwierdzono w przypadku tych walut, które kwotowane były w dolarach.
Year
Volume
2
Issue
319
Physical description
Dates
published
2016-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_319_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.