PL EN


2016 | 2 | 319 |
Article title

Finanse alternatywne – elektroniczne innowacje finansowe

Content
Title variants
EN
Finance alternatives – electronic financial innovation and economic growth
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The financial crisis of 2008 disclosed the weaknesses of the traditional banking system and prompted market participants, especially from the private sector to seek alternative methods of financing. Paradoxically, the turmoil in the credit market led to the development of new forms of borrowing, using the Internet. The aim of this study is therefore the analysis of alternative finance market in Europe, an indication of the causes of the platform peer to peer and the development of this market. The basic research task assumed to indicate the factors supporting the market growth of alternative finance both during the crisis and the current economic environment.
PL
Kryzys finansowy z 2008 r. ujawnił słabości tradycyjnego systemu bankowego i skłonił uczestników rynku, szczególnie z sektora prywatnego, do poszukiwania alternatywnych metod finansowania. Paradoksalnie więc zaburzenia na rynku kredytowym spowodowały rozwój nowych form pożyczkowych przy wykorzystaniu Internetu. Celem niniejszego opracowania jest więc analiza rynku alternatywnych finansów w Europie tak pod względem przyczyn powstania, jak i rozwoju tego rynku. Za podstawowe zadanie badawcze przyjęto wskazanie czynników wspierających dynamiczny rozwój rynku alternatywnych finansów zarówno w okresie kryzysowym, jak i w obecnym otoczeniu ekonomicznym.
Year
Volume
2
Issue
319
Physical description
Dates
published
2016-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_319_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.