PL EN


2016 | 4 | 323 |
Article title

Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w rozwoju polskich regionów – na przykładzie województwa łódzkiego

Content
Title variants
EN
The Influence of Special Economic Zones on Polish Regions Development on the Region of Lodz Example
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of establishing Special Economic Zones (SEZs) is, among others, preventing the marginalization of less developed regions. The studies’ results, concerning the impact of SEZs on the economy are equivocal. The main aim of this study is to evaluate the impact of SEZs on the regional economy development on the region of Lodz example. Study is based on the statistical data, gathered from the Central Statistical Office for the period 2007–2013. The results indicate that SEZs have a positive influence on entrepreneurship development at regional level measured by the level of investment expenses and value of production sold.
PL
Celem tworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) jest m.in. zapobieganie marginalizacji regionów słabiej rozwiniętych. Wyniki badań dotyczących oddziaływania SSE na gospodarkę są jednak niejednoznaczne. Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na rozwój gospodarki na poziomie regionalnym, na przykładzie województwa łódzkiego. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2007–2013. Z przeprowadzonej analizy wynika, że SSE mają korzystny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w regionie, mierzonej poziomem nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz wartością produkcji sprzedanej.
Year
Volume
4
Issue
323
Physical description
Dates
published
2016-12-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_323_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.