PL EN


2016 | 4 | 323 |
Article title

Efektywność procesu kształcenia w wyższych szkołach zawodowych w 2012 roku

Content
Title variants
EN
Efficiency of Education Process in Higher Vocational Schools in 2012
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to evaluate the efficiency of teaching activities and qualification of ranking of efficiency of higher vocational education schools in the year 2012. The analysis comprises 25 higher vocational education schools reporting to the supervision of the Ministry of Science and Higher Education. This study was used non-parametric method DEA to the calculation of efficiency. The outputs of model include number of graduates and coefficient of employers’ preferences while inputs depending on the specific model are measured by the stationary dotation, total costs or the revenue of the didactic activity and the number of academic staff. There were 8 for model 1 and 2, meanwhile for 3 model 9 effective higher schools. Average ineffectiveness carries out between 83% and 84%.
PL
Celem artykułu jest pomiar efektywności działalności dydaktycznej oraz określenie rankingu efektywności wyższych szkół zawodowych w 2012 roku. Analiza obejmuje 25 wyższych szkół zawodowych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do obliczenia efektywności wykorzystano nieparametryczną metodę DEA. Za rezultaty przyjęto liczbę absolwentów oraz wskaźnik oceny preferencji pracodawców, w przypadku nakładów w zależności od wybranego modelu ujęto dotację stacjonarną, koszty lub przychody działalności dydaktycznej oraz liczbę nauczycieli. Dla modelu 1 i 2 było 8, zaś dla 3 modelu 9 efektywnych szkół wyższych. Średnia nieefektywność wynosi między 83% a 84%.
Year
Volume
4
Issue
323
Physical description
Dates
published
2016-12-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_323_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.