PL EN


2016 | 4 | 323 |
Article title

Investment Demand on the Bullion Market

Content
Title variants
PL
Popyt inwestycyjny na rynku złota i srebra
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Złoto i srebro to metale szlachetne związane od dawna z kulturą ludzkiej cywilizacji. Popyt na nie występuje na więcej niż jednym rynku, a szczególne miejsce zajmuje popyt inwestycyjny. Celem artykułu jest scharakteryzowanie popytu inwestycyjnego na rynku złota i srebra oraz identyfikacja i ocena przyczyn jego rozwoju i zmian struktury. Znajomość tej problematyki ma istotne znaczenie dla wyboru kierunku inwestycji strategicznych. Po ogólnej charakterystyce rynku złota i srebra przeprowadzono analizę struktury i determinant popytu światowego. Szczególnej analizie został poddany popyt na dwa podstawowe produkty popytu inwestycyjnego, tj. sztabki i monety. W analizie wykorzystano, w zależności od charakteru danego czynnika i dostępności danych empirycznych, podstawowe statystyki opisowe, wykresy graficzne oraz analizę opisową. Zaobserwowano istotne różnice między wielkością i strukturą popytu na złoto i srebro oraz, że charakter zależności między popytem i ceną obu metali szlachetnych nie zawsze odzwierciedlał znane z literatury prawidłowości.
EN
Gold and silver are two precious metals which have been a part of human civilization for centuries. The demand for these metals has been present on more than one market, with the investment demand playing a special role. The goal of the article is to characterize the investment demand on the bullion market and to identify and evaluate the reasons for its development and dynamics of its structure. The understanding of these issues is fundamental to strategic investment decisions. The general characteristics of the bullion market is hereby followed by the analysis of the structure of its world demand and the related factors. The bullion demand for two basic products, i.e. bars and coins is subject to special analysis. Depending on the character of a given factor and availability of empirical data, the analysis relied on basic descriptive statistics, graphic charts and descriptive analysis. The completed analysis proves that there are material differences between the volume and structure of bullion demand and that the relations between the demand and price of both precious metals have not always reflected the tendencies defined in the literature.
Year
Volume
4
Issue
323
Physical description
Dates
published
2016-12-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_323_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.