PL EN


2016 | 4 | 324 |
Article title

Sektor kultury jako czynnik transformacji miasta przemysłowego w kierunku miasta kreatywnego i inteligentnego? Przykład Łodzi

Content
Title variants
EN
Culture-Led Transformation of Industrial Cities Towards ‘Creative’ and ‘Smart’ Ones. The Case of Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims at identification of the impact of culture on the socio-economic development of the city, by referring to the more and more common trend of transforming urban economies from industrial to ‘creative’ ones. The case study concerns the city of Lodz, where the survey among inhabitants was conducted. Research method was based on a dynamic analysis of the evolution of the city as socio-economic system (evolutionist systemic approach), supported by the questionnaire interview technique. A study revealed that despite many economic struggles, this postindustrial city is able to adapt its cultural offer to today’s needs, emphasizing the territorial specificity and using the creativity of its dwellers as a factor of socio-economic development. The paper presents also selected problems and challenges, to which local cultural policy should respond.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja wpływu kultury w mieście na jego rozwój społeczno-gospodarczy w nawiązaniu do coraz bardziej powszechnego trendu polegającego na transformacji gospodarek miejskich w kierunku gospodarek „kreatywnych”. Prezentowane studium przypadku dotyczy Łodzi. W tym celu zbadano percepcję miejskiej oferty kulturalnej wśród mieszkańców. Jako metodę badawczą wykorzystano dynamiczną analizę ewolucji miasta jako systemu społeczno-gospodarczego (podejście systemowe ewolucyjne) wspartą techniką wywiadu kwestionariuszowego. Przeprowadzone badanie wskazuje, że pomimo wielu problemów ekonomicznych, z którymi boryka się to postindustrialne miasto, jest ono zdolne do dostosowania oferty kulturalnej do współczesnych potrzeb, wyeksponowania swojej specyfiki terytorialnej oraz wykorzystania kreatywności mieszkańców jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Artykuł prezentuje ponadto zidentyfikowane problemy i wyzwania, na które musi odpowiedzieć miejska polityka kulturalna.
Year
Volume
4
Issue
324
Physical description
Dates
published
2017-02-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_324_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.