PL EN


2016 | 4 | 324 |
Article title

Humanistyka w zarządzaniu na przykładzie koncepcji zarządzania wiekiem

Content
Title variants
EN
Humanistic Management on the Example of the Concept of Age Management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to demonstrate the substantive and methodological difficulties arising from the trial division of the science of perspective on economic management and humanistic management. In addition, the author's ambition was to prove the issue of age management could be of interest from a variety of different viewpoints – in this instance the perspective of the researcher, which is humanist. This study uses available knowledge about the differences between humanistic and economic approach to management from the literature and compares it with the thesis in the field of age management. This research provides conclusion, that the topic of age management can be researching by the scientists having economic and humanistic approach, and the qualification of scientific papers should be based on coherent paradigms, assumptions, methodology and main content with the practice of particular discipline. Review article, methodical article.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie merytorycznych i metodologicznych trudności wynikających z próby podziału nauk o zarządzaniu na perspektywę ekonomiczną i humanistyczną. Dodatkowo ambicją autora było udowodnienie, że problematyka zarządzania wiekiem może być interesująca także z perspektywy badacza – humanisty. W niniejszej pracy wykorzystano wiedzę naukową pochodzącą z dostępnej literatury traktującej na temat różnic między zarządzaniem w ujęciu ekonomicznym i humanistycznym i zestawiono ją z tematyką zarządzania wiekiem w organizacjach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że powyższą problematyką mogą zajmować się zarówno badacze reprezentujący podejście humanistyczne, jak i ekonomiczne do zarządzania, a kwalifikacja prac naukowych powinna opierać się na analizie spójności przyjętych paradygmatów, założeń, metodologii i samej treści, z praktyką konkretnej dziedziny.
Year
Volume
4
Issue
324
Physical description
Dates
published
2017-02-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_324_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.