PL EN


2016 | 5 | 325 |
Article title

Global aging - the nature of longevity risk

Content
Title variants
PL
Globalne starzenie się – natura ryzyka długowieczności
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiamy badania nad problemem modelowania ryzyka długowieczności ryzyka. Omawiamy pojęcie ryzyka długowieczności, aby lepiej zrozumieć wszystkie powiązane wyzwania w sferze zarządzania ryzykiem z punktu widzenia finansowego i ubezpieczeniowego. Artykuł prezentuje również opinię na temat praktycznych zadań związanych z rosnącą długości życia. Jednocześnie, wzrost długości życia zwiększył potrzebę rozwoju rynków kapitałowych, celem zarządzania i transferu ryzyka. Dlatego, również podkreślamy przyszłe zarządzanie ryzykiem długowieczności z finansowego punktu widzenia.
EN
In this paper we investigate the latest developments on longevity risk modelling. We first introduce longevity risk to allow for a better understanding of the related challenges in term of risk management from both a financial and insurance point of view. The article also provides a global view on the practical issues of longevity. Simultaneously, the development on the longevity has enhanced the need of capital markets as to manage and transfer the risk. Therefore, we also highlight future developments on longevity risk management from a financial point of view.
Year
Volume
5
Issue
325
Physical description
Dates
published
2017-05-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_325_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.