PL EN


2016 | 6 | 326 |
Article title

Gender, unpaid labour and economics

Content
Title variants
PL
Relacje płci, praca nieodpłatna i ekonomia
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Praca nieodpłatna, wraz z pracą opiekuńczą, jest wykonywana w większości przez kobiety. Teoria ekonomii wyjaśnia taką alokację czasu pomiędzy kobiety i mężczyzn w różny sposób – teorie neoklasyczne wskazują na racjonalny wybór związany ze zróżnicowaną efektywnością kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz w ramach gospodarstwa domowego, podczas gdy teorie heterodoksyjne skupiają się na wpływie norm, wartości społecznych i tradycji, zgodnie z którymi mężczyźni są żywicielami rodziny, a kobiety opiekunkami. Nieodpłatna praca jest trudna, męcząca i wymagająca, jednak nie zawsze jest szanowana i odpowiednio wyceniana. Głównym celem artykułu jest wykazanie znaczenia nieodpłatnej pracy opiekuńczej dla gospodarki.
EN
Unpaid labour, including care labour is mostly performed by women. Economic theories explain differences in allocation of time between women and men in various ways – neoclassical theories point to the rational choice associated with the varying efficiency of women and men both in the labour market and in the household, while heterodox theories point to the influence of norms, social values and traditions, according to which the man is the breadwinner and the woman the caregiver. Unpaid labour is often called home duties or responsibilities, and even though it is very difficult, tiring and demanding, it is not valued and respected. The main objective of this paper is to present the importance of unpaid care work in the economy and propose the reconsideration of economic policies.
Year
Volume
6
Issue
326
Physical description
Dates
published
2017-05-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_326_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.