PL EN


2016 | 6 | 326 |
Article title

Analiza wiedzy i umiejętności finansowych młodego pokolenia

Content
Title variants
EN
Analysis of financial literacy of the young generation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyze financial literacy of the young generation. For the purpose of the article the following hypothesis is to be assumed: Young people have low financial knowledge and skills. They require financial education much more than other generations. These considerations are both theoretical and empirical with base in secondary research, as well as primary ones. The applied research methods rely on the operationalization of the conceptual issues related to financial knowledge and skills. Those are scarcely described in the Polish literature. Carried out literature studies are basis for the analysis of secondary and primary research, conducted on a group of 949 students from 10 faculties of the University of Szczecin. The research was conducted in the spring of 2015.
PL
Celem artykułu jest ocena wiedzy (financial knowledge) i umiejętności finansowych (financial literacy) młodego pokolenia oraz wskazanie na preferowane postawy i zachowania finansowe respondentów. Na potrzeby artykułu przyjęto następującą hipotezę badawczą: Wiedza i umiejętności finansowe wpływają na kształtowanie postaw finansowych młodego pokolenia. Młodzi ludzie posiadają niską wiedzę i umiejętności finansowe. Wymagają edukacji finansowej znacznie bardziej niż inne generacje. Rozważania w tym zakresie mają zarówno charakter teoretyczny, jak i empiryczny w oparciu o badania wtórne, jak i własne. Zastosowane metody badawcze polegają na operacjonalizacji pojęciowej zagadnień związanych z wiedzą i umiejętnościami finansowymi, które są niewystarczająco opisane w literaturze krajowej. Przeprowadzone studia literaturowe stanowią podstawę do analizy badań wtórnych i pierwotnych realizowanych na grupie 949 studentów z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania były realizowane wiosną 2015 roku.
Year
Volume
6
Issue
326
Physical description
Dates
published
2017-05-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_326_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.