PL EN


2017 | 1 | 327 |
Article title

The Taxonomy Spatial Measure of Development in the Standard of Living Analysis

Authors
Content
Title variants
PL
Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju w analizach poziomu życia ludności
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Uwzględnienie zależności przestrzennych w konstrukcji taksonomicznego miernika rozwoju zyskuje popularność w polskiej literaturze naukowej. Jednakże, nie ma jednego wspólnego stanowiska odnośnie sposobu i miejsca uwzględniania zależności przestrzennych w konstrukcji miernika syntetycznego. Wydaje się, że uwzględnienie zależności przestrzennych jest szczególnie ważne w analizach mniejszych jednostek regionalnych, gdyż są one silniej zależne od sytuacji w regionach sąsiednich. W związku z czym, w niniejszym artykule skonstruowano rankingi poziomu życia ludności w regionach NUTS-3 państw nordyckich. Wykorzystano do tego celu propozycje konstrukcji przestrzennych taksonomicznych mierników rozwoju zaproponowanych przez Antczak, Pietrzaka oraz Sobolewskiego, Migały-Warchoł i Mentela. Celem niniejszego badania jest wskazanie zalet i wad poszczególnych mierników oraz porównanie zgodności wyników uzyskanych na ich podstawie.
EN
Incorporation of spatial relationships in the construction of taxonomy measure of development is gaining popularity in Polish literature. However, there is no one common idea concerning how the spatial relationship should be taken into account when creating a synthetic variable nor, indeed, where the spatial weight matrix should be placed. It seems that the inclusion of spatial relationships is more important in smaller regions’ analysis, as they are more affected by the situation in the neighbourhood. This explains why, in this research, rankings of the standard of living in Nordic regions were constructed on the basis of proposals presented by Antczak, Pietrzak and Sobolewski, Migała-Warchoł and Mentel. The aim of this study is to identify the advantages and disadvantages of above-mentioned approaches and to compare the compliance of results obtained from them.
Year
Volume
1
Issue
327
Physical description
Dates
published
2017-07-11
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_327_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.