PL EN


2017 | 1 | 327 |
Article title

Regional closure of knowledge transfer in cluster organisations in Western Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Regionalne domknięcie transferu wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce zachodniej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W wielu pracach dotyczących klastrów – aktualnego tematu badawczego wielu analiz regionalnych – autorzy wskazują, że przestrzenna bliskość podmiotów ekonomicznych pozytywnie wpływa na możliwości współpracy i przepływu wiedzy (zarówno spontanicznego, jak i celowego). Bliskość geograficzna może być jednak rozumiana różnie: zależy od uwarunkowań regionalnych i krajowych. W niniejszym artykule badam w jakim stopniu powiązania w zakresie transferu wiedzy podmiotów organizacji klastrowych mają miejsce wewnątrz, a w jakim stopniu wykraczają poza, regiony administracyjne Polski zachodniej. W tym celu formułuję operacyjną definicję „regionalnego domknięcia” powiązań, jak również wzór pozwalający na pomiar tego domknięcia. Rezultaty badania dowodzą, że jakkolwiek większość powiązań rzeczywiście zachodzi wewnątrz regionów (rozumianych jako jednostki NUTS‑2 i NUTS‑3), ich zasięg przestrzenny zależy od rodzaju działalności podmiotów współpracujących w klastrach i typów realizowanych przez nie projektów (m.in. im bardziej zaawansowane technologicznie projekty, tym mniejsze regionalne domknięcie przepływu wiedzy).
EN
In many studies of clusters – currently a topical subject matter of many regional analyses – authors indicate that the spatial proximity of economic agents positively influences the possibility of cooperation and knowledge exchange (both spontaneous and purposeful). However, geographical proximity can be understood differently: it depends on conditions characteristic of countries and regions. In this paper I investigate to what extent knowledge transfer links, created by agents of clusters during formal cooperation, appear within, or reach outside, the administrative regions of Western Poland. To that end, I create an operational definition of “regional closure” with an equation for measuring it. The results prove that although most links in cluster organisations are created within regions (on NUTS-2 and NUTS-3 level), their spatial range depends on the line of business and type of projects implemented by a cluster.
Year
Volume
1
Issue
327
Physical description
Dates
published
2017-07-11
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_327_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.