PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Price dispersion and online markets maturity in Poland

Content
Title variants
PL
Dyspersja cenowa i dojrzałość rynków online w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zjawiska trwałej dyspersji cenowej w kontekście rozwoju rynków online w Polsce. Obserwacja dwóch kanałów sprzedaży (online i offline) ma na celu dokonanie porównania determinantów zmienności cenowej i ich kompozycji. Bazując na przesłankach teoretycznych, dokonano również porównania efektywności obu rynków. Dane do analizy zostały zabrane w sieciach dystrybucji dóbr AGD zarówno online, jak i offline. Rezultaty są zbliżone do podobnych, uzyskiwanych na innych rynkach Unii Europejskiej i wskazują na dojrzałość polskiego rynku sprzedaży online.
EN
This paper is dedicated to the issue of persistent price dispersion in real markets in the context of Polish online market development. The two channels of retail (online and offline) are observed and compared with regard to price variations determinants and their values comparison. Market efficiency comparison between both markets is also provided on the basis of theoretical background. The data collected from shops representing the two channels of retail (online and offline), for a number of commodities within the home appliance product category in Poland, has been used as a sample for the analysis. Generally, results for the Polish market are in line with similar tests performed for EU as a whole and confirm the maturity of Polish online market.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.