PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Returns to Scale for EU Regions – evidence from the spatial panel model

Content
Title variants
PL
Korzyści skali dla regionów Unii Europejskiej – wyniki przestrzennego modelu panelowego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Ostatnie wyniki prac naukowych zwracają uwagę na rolę zlokalizowanych korzyści skali zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i dla procesów aglomeracyjnych. Badacze chcą wiedzieć, czy korzyści skali są stałe, czy rosną, i jeśli tak, to do jakiego stopnia. Aby odpowiedzieć na te pytania, w niniejszym artykule oszacowany został przestrzenny model ekonometryczny w oparciu o prawo Verdoorna, opisujące zależność wzrostu produktywności od wzrostu produkcji. Celem artykułu jest prezentacja nowych wyników oszacowań stopnia korzyści skali dla regionów UE. Wyniki te wskazują, że hipoteza o rosnących korzyściach skali jest nadal aktualna. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem modelu WAMP Durbina (wielowymiarowego autoregresyjnego modelu przestrzennego Durbina) z przestrzennymi efektami stałymi. Z analizy wykonanej dla 261 regionów 28 państw UE wynika, że rosnące korzyści skali dla regionów UE są znaczące.
EN
Recent findings emphasise the importance of localised returns to scale for the regional growth as well as for the agglomeration processes. However, it is still not well established whether returns to scale are constant or increasing, and to what extent. Therefore, in this study we apply specification which describes the productivity growth with the growth of output through the Verdoorn’s law. This study aims to provide some new estimates of the degree of returns to scale for EU regions. Our findings show that the hypothesis of increasing returns to scale is still valid in today’s EU economy. To test the hypothesis, we have employed the Multidimensional Spatial Panel Durbin Model with Spatial Fixed Effects. The research is conducted for 261 regions of the EU 28. The paper concludes that increasing returns to scale in EU regions are substantial.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.