PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Spatial Autocorrelation in the Analysis of the Land Property Market on the Example of Szczecin and Bydgoszcz

Content
Title variants
PL
Autokorelacja przestrzenna w analizie rynku nieruchomości gruntowych na przykładzie Szczecina i Bydgoszczy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Lokalizacja nieruchomości w przestrzeni jest jedną z najistotniejszych determinant jej wartości. Stałość w miejscu powoduje, iż nieruchomości każdego rodzaju pozostają pod wpływem czynników właściwych dla danego położenia w przestrzeni. Zarówno ustalenia planistyczne, dostęp do drogi publicznej, jak również ukształtowanie terenu czy warunki gruntowo‑wodne są cechami wpływającymi na wartość nieruchomości – podobnie jak sąsiedztwo innych nieruchomości o lepszych lub gorszych atrybutach. Wzajemne oddziaływanie nieruchomości jest szczególnie widoczne w preferencjach nabywców na rynku, a w efekcie przekłada się na ich cenę transakcyjną, cenę jednostkową oraz na ich wartość. Celem artykułu jest zbadanie wpływu wzajemnego położenia analizowanych nieruchomości na ich ceny i porównanie otrzymanych wyników dla Szczecina i Bydgoszczy. W analizie zastosowano statystykę I Morana oraz przestrzenne modele autoregresyjne. Wykorzystano dane dotyczące transakcji na rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych w 2014 roku w Szczecinie i Bydgoszczy.  
EN
The location of the real estate is the most important determinant of its value. Location does not change, therefore the value of real estate strongly depends on factors specific to a given area within a city. Topography influencing a possibility of land development, territorial development, installations and road infrastructure as well as the neighbourhood have great influence over the price of the real estate. All these factors are connected with buyers’ preferences and with transactional price, unit price and value of the property. The aim of the paper is to analyse the influence of the relative position of the examined real estates on their prices; and comparison of results obtained for Szczecin and Bydgoszcz. In order to achieve this aim Moran’s I Statistic and spatial autoregressive model were applied. The data came from notarial deeds from registers of real estate prices and values concerning transactions on land ownerships on unbuilt land properties in 2014 in Szczecin and Bydgoszcz.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.