PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Zmierzch międzynarodowych przepływów kapitałowych?

Content
Title variants
EN
Are international capital flows coming to the end?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article focus on present and future change in international capital flows in connection with basic tendencies in world economy (financial and economic crisis, autarkic tendencies, growing role of chosen countries, and collapse others), and problems of short or long life of the most famous theories connected with international capital flows. Therefore the two research problems were addressed: 1. As the literature related to foreign investments and international capital flows still presents theories explaining the origins of their occurrence and the conditions in world’s economy since the elaboration of these theories have significantly changed, the attempt to reconsider if the theories are still valid has been made. 2. Do the changes occurring in the global economy lead to reallocation of foreign investments, or rather to their disappearance? Accordingly, the basic assumptions of the most important theories explaining the reasons for making foreign investments has been presented, and subsequently, confronted with contemporary economic realities. Then, on the basis of available statistical data the direction of changes occurring in the value of international capital flows in the countries whose economic importance and share in these flows is relatively greatest has been determined.
PL
Artykuł podejmuje problem zmian występujących w międzynarodowych przepływach kapitałowych na tle ogólnych tendencji w światowej gospodarce (kryzys finansowy i gospodarczy, tendencje autarkiczne, wzrost znaczenia jednych krajów kosztem innych) oraz problem aktualności najbardziej uznanych teorii wiążących się z międzynarodowymi przepływami kapitałowymi. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na dwóch problemach badawczych: 1. Ponieważ w literaturze związanej z zagranicznymi inwestycjami i międzynarodowymi przepływami kapitałowymi cały czas prezentowane są teorie wyjaśniające genezę tych przepływów, a warunki w gospodarce światowej od czasu opracowania teorii istotnie się zmieniły, podjęta została próba odpowiedzi na pytania, czy, w jakim stopniu i dlaczego teorie te można uznać jeszcze za aktualne. 2. Czy zmiany występujące w gospodarce światowej prowadzą do realokacji inwestycji zagranicznych, czy też do stopniowego ich zaniku? W artykule przedstawiono podstawowe założenia najważniejszych teorii objaśniających motywy podejmowania zagranicznych inwestycji i skonfrontowano je ze współczesnymi realiami gospodarczymi. Następnie, w oparciu o dostępne dane statystyczne, określono kierunek zmian występujących w wartości międzynarodowych przepływów kapitałowych w krajach, których znaczenie gospodarcze i udział w tych przepływach jest relatywnie największy.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.