PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Lokalne determinanty starzenia się populacji w Polsce

Content
Title variants
EN
Local Determinants of Population Ageing in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish population is getting older and the consequences of this process are already affecting our everyday life. The purpose of this work is to identify factors (and direction of their influence) which will help to explain why some counties are ageing faster than others. Using a measure of spatial autocorrelation (Moran’s I) and spatial autoregressive model on panel data we analyze characteristics of Polish counties in the period 2003–2013. The dependent variable is the share of old people in the population of municipality (in the age of 70 and older). Results indicate strong spatial autocorrelation, which means that population ageing in particular county is strongly related to the speed of ageing in the neighboring counties. Many additional socio‑demographic characteristics of municipalities appear to be important in explaining the analyzed phenomenon, including transportation network (motorways and express ways) that link a particular county with other regions.
PL
Polskie społeczeństwo starzeje się i konsekwencje tego procesu już mają wpływ na nasze codzienne życie. Celem tego artykułu jest identyfikacja i określenie kierunku działania czynników, które pozwolą wyjaśnić, dlaczego niektóre gminy starzeją się szybciej od pozostałych. Używając miary autokorelacji przestrzennej (I Morana), a także regresji przestrzennej na danych panelowych, analizujemy charakterystyki polskich gmin w latach 2003–2013. Zmienną zależną w badaniu jest udział w populacji gminy osób starszych (w wieku 70 lat i więcej). Wyniki wskazują na silną autokorelację przestrzenną, co znaczy, że starzenie się populacji w danej gminie jest silnie powiązane z tempem starzenia się w gminach z nią sąsiadujących. W wyjaśnieniu analizowanego zjawiska ważne okazuje się również wiele charakterystyk społeczno‑gospodarczych gminy, w tym sieć transportowa (autostrady i drogi ekspresowe) łącząca gminę z innymi ośrodkami.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.