PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Skłonność do migracji najstarszych seniorów – mieszkańców wielkich miast

Content
Title variants
EN
The tendency to migration of eldery people inhabitants of big cities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland’s population is aging like the populations in most developed countries. The fast rising number of the oldest old (the so‑called “double aging”) and their problems will probably be the dominant theme in the debate about seniors in coming decades. The purpose of this paper is to present the potential motives of migration of people over the age of 75 residents of large cities in Poland. Performed material from their own research that has been carried between February and August 2016. The analysis results indicate that older people are reluctant to change their place of residence, and the main theme of migration are health problems.
PL
Polska, jak większość krajów rozwiniętych, staje w obliczu starzenia się populacji. Dynamiczny wzrost liczby najstarszych mieszkańców naszego kraju (tzw. proces podwójnego starzenia się) i ich problemy w najbliższych dekadach zdominują prawdopodobnie dyskurs dotyczący seniorów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjalnych motywów migracji osób po 75. roku życia, mieszkańców wielkich miast w Polsce. Przedstawiony materiał pochodzi z badań własnych, które zostały zrealizowane między lutym a sierpniem 2016 roku. Wyniki analizy wskazują, że starsi Polacy niechętnie zmieniają miejsce zamieszkania, a głównym motywem migracji są problemy zdrowotne.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.