PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Ludzie starzy w oczach młodzieży – wyniki badań własnych

Authors
Content
Title variants
EN
The Elderly in the Eyes of the Youth: Results of Own Research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of own research concerning the way modern youth perceives the elderly. The analysed group was high school students of Lodz and university students. 116 respondents, including 84 women and 32 men participated in the poll research. The research study aimed at diagnosing attitudes towards the elderly among the representatives of Polish youth and, especially, upper secondary and university students. The research results showed the picture of young people whose opinions on the elders vary depending on the particular group they are referring to: the general group of senior citizens or old people they personally know, e.g. their grandparents University students, more than high school students, are willing to notice that Polish society needs the elderly.
PL
Artykuł prezentuje rezultaty badań własnych, które dotyczyły postrzegania człowieka starszego przez współczesną młodzież. Grupa badana to uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej regionu łódzkiego oraz młodzież akademicka. W badaniu sondażowym udział wzięło 116 osób, w tym 84 kobiety i 32 mężczyzn. Celem badania było zdiagnozowanie postaw wobec seniorów wśród przed­stawicieli polskiej młodzieży, w szczególności wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i studentów. Z badań wyłania się obraz młodych ludzi, których opinie na temat osób starszych zależą od tego, czy odnoszą się do grupy seniorów w ogólności, czy też do osób starych znanych osobiście, np. dziadków. Studenci częściej niż uczniowie zauważają, że osoby starsze są potrzebne polskiemu społeczeństwu.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.