PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Pomiar wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach UE – zastosowanie metod oceny grupowej

Content
Title variants
EN
Application of Grouping Methods To Assess Growth and Development in The EU Member States
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Voting methods allow to create a synthetic (global) rank of analyzed objects basing on ranks coming from independent experts. The aim of the paper is ordering of the EU member countries according to their level of economic development. The self‑developed rating takes as a starting point well‑known in the literature international indices. We consider ranks based on the following indices: i.e. Global Innovation Index, Global Creativity Index, Global Competitiveness Index, Summary Innovation Index, Innovation Output Indicator. Selected synthetic measures were classified into four groups: innovativeness, competitiveness, entrepreneurship and knowledge. Borda’s and Dodgson’s grouping methods are applied for a creation of a synthetic (global) rank. All calculations are made in the original computer program. Conducted analysis confirms that synthetic (global) rank is closer to assessment of the overall level of socio‑economic development rather that simple economic growth. Achieved results show strong correlation between synthetic (global) rank and selected international indices. Simultaneously, there is a significant discrepancy between synthetic (global) rank and countries or­dering according to GDP per capita.
PL
Metody oceny grupowej pozwalają na utworzenie syntetycznego (wypadkowego) rankingu analizowanych obiektów na bazie dostępnych już rankingów pochodzących od niezależnych ekspertów. Celem pracy jest uporządkowanie krajów członkowskich UE ze względu na poziom rozwoju gospodarczego na podstawie opracowanego rankingu wypadkowego, powstałego z popularnych w literaturze przedmiotu indeksów międzynarodowych. Zakwalifikowane do analizy mierniki syntetyczne podzielono na cztery grupy, tj. innowacyjność, konkurencyjność, wiedza, przedsiębiorczość. W pracy uwzględniono rankingi opracowane na bazie indeksów: Global Innovation Index, Global Creativity Index, Global Competitiveness Index, Summary Innovation Index, Innovation Output Indicator. Do analizy zastosowano metodę Bordy i Dodgsona. Obliczeń dokonano za pomocą autorskiego programu komputerowego. Przeprowadzona analiza wykazała, że zaproponowany ranking wypadkowy służy bardziej ocenie ogólnie pojętego rozwoju w wymiarze społeczno‑ekonomicznym niż jedynie wzrostu gospodarczego. Uzyskane wyniki wskazują na silną korelację między rankingami wypadkowymi a wybranymi indeksami sumarycznymi. Jednocześnie występują znaczne rozbieżności między rankingami wypadkowymi a porządkowaniem krajów zgodnie z wartościami PKB per capita.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.