PL EN


2017 | 3 | 329 |
Article title

Cost Accounting for Management of Health Services in a Hospital

Authors
Content
Title variants
PL
Rachunek kosztów w zarządzaniu świadczeniami zdrowotnymi szpitala
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W polskich szpitalach istnieją określone standardy dotyczące rachunku kosztów, które mogą służyć do raportowania informacji o kosztach oraz do właściwego ustalania taryf świadczeń medycznych. Działalność medyczna szpitali jest bardzo zróżnicowana ze względu na rodzaj podmiotów oraz różnorodność świadczonych usług. Artykuł ma na celu omówienie istoty tematyki rachunku kosztów w podmiotach leczniczych (szpitalach), a w szczególności rachunku kosztów działań. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym opracowaniu była analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych obowiązujących w polskim systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem standardów kosztów. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano istotę zarządzania kosztami w różnych systemach rachunku kosztów. Dodatkowo zaprezentowano elementy nowych regulacji prawnych, wskazując na te, które są potencjalnie istotne w generowaniu kosztowej informacji zarządczej. W artykule przedstawiono przykład wykorzystania zasobowego rachunku kosztów na oddziale ginekologiczno‑położniczym w szpitalu.
EN
In Polish hospitals there are clear standards for cost accounting which can be used to report information on costs and to correctly price health care services. Medical activities of hospitals are very diverse because of the existence of different types of entities and a variety of services. The article aims to discuss the essence of the subject of cost accounting in medical entities (hospitals), in particular activity‑based costing. The article includes the conclusions of the study of the literature in the field of the subject matter and legal documents concerning the Polish health care system, especially the existing costing standards, using the research method of literature and legal acts analysis. The article, in the theoretical part, presents the essence of cost accounting systems. Additionally, elements of the new legislation are presented, with the emphasis on those that are potentially important in generating cost management information. The article provides an example of the use of resource costing in a gynaecology and obstetrics department of a hospital.
Year
Volume
3
Issue
329
Physical description
Dates
published
2017-09-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_329_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.