PL EN


2017 | 4 | 330 |
Article title

Modelling the Duration of the First Job Using Bayesian Accelerated Failure Time Models

Content
Title variants
PL
Modelowanie czasu trwania pierwszej pracy z wykorzystaniem Bayesowskich modeli przyspieszonej porażki AFT
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule poddano analizie czas trwania pierwszej pracy osób w wieku 18–30 lat. Celem badania jest znalezienie rozkładu, który najlepiej opisuje badane zjawisko. W modelowaniu wykorzystano modele przyspieszonej porażki AFT w ujęciu Bayesowskim. Wykorzystanie podejścia Bayesowskiego rozszerzyło dotychczasowe badania przez możliwość uwzględnienia w badaniu informacji a priori oraz umożliwiło porównywanie rozkładów parametrów modeli. Ponadto dało możliwość porównania mocy wyjaśniającej konkurencyjnych modeli na gruncie teorii Bayesowskiej. Z wykorzystaniem zaproponowanych metod porównano czas trwania pierwszej pracy dla kobiet i mężczyzn.
EN
In this paper, the duration of the first job of young people aged 18–30 has been analyzed. The aim of the work is to find the distribution which best describes the investigated phenomenon. Bayesian accelerated failure time models have been used for modelling. The use of the Bayesian approach made it possible to extend past research. More precisely, prior information could be included in the study, which let us compare distributions of model parameters. Moreover, the comparison of explanatory power of competing models based on the Bayesian theory was possible. The duration of the first job for men and women was also compared using the abovementioned methods.
Year
Volume
4
Issue
330
Physical description
Dates
published
2017-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_330_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.