PL EN


2017 | 4 | 330 |
Article title

On Accuracy of Calibration Estimators Supported by Auxiliary Variables from Past Periods Based on Simulation Analyses

Content
Title variants
PL
O estymacji kalibrowanej wspomaganej informacjami o zmiennych dodatkowych z okresów przeszłych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W badaniach reprezentacyjnych nierzadko zachodzi potrzeba szacowania nie tylko parametrów populacji, ale także parametrów podpopulacji (domen). W artykule rozważany jest problem estymacji wartości globalnej w domenach. W takim przypadku może być stosowany estymator Horvitza‑Thompsona. Niemniej jednak nie uwzględnia on informacji dodatkowych o elementach populacji, które zazwyczaj są dostępne. Dlatego podjęto próbę zbadania własności estymatorów kalibrowanych, w których będą wykorzystywane informacje o zmiennych dodatkowych z bieżącego oraz przeszłych okresów.
EN
In sample surveys there is often a need to estimate not only population characteristics, but subpopulation characteristics as well. We consider the problem of estimating the total value in domains (subpopulations). In this case, the Horvitz‑Thompson estimator could be used. Nevertheless, it does not use any additional information about population units, which are usually known. To increase estimation accuracy we propose to use calibration estimators with auxiliary variables from the current and past periods. In the simulation studies based on real and generated data, we show the influence of using auxiliary information from past periods on the accuracy, and compare properties of two calibration estimators of domain totals in longitudinal surveys.
Year
Volume
4
Issue
330
Physical description
Dates
published
2017-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_330_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.