PL EN


2017 | 5 | 331 | 131-141
Article title

The Role of Environmental Management Concept in the Supply Chain

Authors
Content
Title variants
PL
Rola koncepcji zarządzania środowiskowego w łańcuchu dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie roli zarządzania środowiskowego w realizacji koncepcji Green Sustainable Supply Chain. Powszechne zainteresowanie jej wdrażaniem powoduje, iż przedsiębiorstwa podejmują działania proekologiczne. Z tego też względu coraz więcej organizacji jest zainteresowanych wprowadzaniem systemowego zarządzania środowiskiem (opartego na wymaganiach standardów ISO serii 14000). Zaangażowanie firm w realizację koncepcji trwałego rozwoju przekłada się także na propagowanie tej idei wobec partnerów gospodarczych w łańcuchu dostaw. Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko jest często brane pod uwagę przez wiele organizacji jako istotne kryterium oceny wstępnej i okresowej dostawców. Można dostrzec, iż wiele przedsiębiorstw stara się kształtować swój pozytywny wizerunek w opinii klientów, stosując etykiety środowiskowe w promocji swoich produktów. W ostatnim okresie podmioty gospodarcze coraz częściej podejmują się prowadzenia rachunkowości kosztów przepływu materiałów z uwzględnieniem powiązań w łańcuchu dostaw.
EN
The purpose of this article is to define the role of environmental management in the implementation of the concept of a Green Sustainable Supply Chain. Widespread interest in the implementation of this concept determines the environmental activities which are undertaken by companies. For this reason, more and more organizations are interested in the introduction of an environmental management system (based on the requirements of the ISO 14000 family of standards). The involvement of companies in the implementation of the concept of sustainable development is also reflected in the propagation of this idea among business partners in the supply chain. Undertaking activities mitigating the negative impact on the environment is considered by many organizations an important criterion in the initial and periodic assessment of suppliers. Many companies, while working on developing of a strong and positive brand image among their customers, use environmental labels when promoting their products. In recent years, more and more companies implement the material flow cost accounting concept which takes into consideration the relationships in the supply chain.
Year
Volume
5
Issue
331
Pages
131-141
Physical description
Dates
published
2018-01-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_331_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.