PL EN


2017 | 6 | 332 | 159-173
Article title

Zmiany podaży pieniądza, stóp procentowych i kursu walutowego a wzrost gospodarczy w obszarze euro

Content
Title variants
EN
Changes of Money Supply, Interest Rates, Foreign Exchange and Economic Growth in the Euro Area
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the research, which results are presented in this paper was answer the question: what was the impact of changes in aggregate M3, interest rates, foreign exchange EUR/USD on the economic growth in the euro area in the period of 2008–2016. The econometric model VAR was applied in research. The Analysis of the model’s estimation results indicates that effectiveness of economic growth stimulation by quantitative easing and interest rate policy in the euro area was relatively very weak.
PL
Celem badań, których wyniki zawiera niniejszy artykuł, była odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na wzrost gospodarczy w obszarze euro miały zmiany podaży pieniądza, stóp procentowych i kursu walutowego EUR/USD w okresie obejmującym recesję, kryzys finansowy i fiskalny oraz pierwsze lata ożywienia (2008–2016). W badaniach zastosowano model ekonometryczny VAR. Analiza wyników estymacji tego modelu wskazuje na relatywnie niską skuteczność polityki luzowania ilościowego oraz polityki stóp procentowych w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w obszarze euro.
Year
Volume
6
Issue
332
Pages
159-173
Physical description
Dates
published
2018-02-02
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_332_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.