PL EN


2018 | 1 | 333 |
Article title

Główne linie podziału między Komisją Europejską a Polską w zakresie polityki energetycznej

Content
Title variants
EN
The Main Dividing Lines Between the European Commission and the Polish in the Field of Energy Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Due to the dominant role of coal in the structure of energy production and the high dependence on gas imports from the Russian Federation and together with politicization of economic relations with this country, Poland is particularly exposed to the unfavorable influence of some European Commission’s policies and initiatives in regards to energy policy. The paper has shown that they mainly concern the gas market and climate protection and include, first of all, the drive to increase the supply of Russian gas to the European Union and to reduce CO2 emissions by energy producers. The reciprocal links between these policies and initiatives and the economic and political interests of Poland have been presented. The conclusions drawn from this paper may include the possible negative effects of these links and proposals how to direct our country’s energy policy in order to limit or avoid these effects.
PL
Ze względu na dominującą rolę węgla w strukturze wytwarzania energii oraz dużą zależność od importu gazu z Federacji Rosyjskiej, a także na upolitycznienie relacji gospodarczych z tym krajem, Polska jest narażona w sposób szczególny na niekorzystny wpływ niektórych działań i inicjatyw z zakresu polityki energetycznej, proponowanych przez Komisję Europejską. W artykule wykazano, że dotyczą one głównie rynku gazu i ochrony klimatu i obejmują w pierwszej kolejności dążenie do wzrostu dostaw rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej oraz do ograniczenia emisji CO2 przez producentów energii. Przedstawiono wzajemne sprzężenia zachodzące między tymi działaniami i inicjatywami a gospodarczymi i politycznymi interesami Polski. Sformułowane wnioski obejmują możliwe negatywne skutki tych sprzężeń oraz propozycje ukierunkowania polityki energetycznej naszego kraju, które pozwolą na ograniczenie lub uniknięcie tych skutków.
Year
Volume
1
Issue
333
Physical description
Dates
published
2018-02-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_333_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.