PL EN


2018 | 2 | 334 |
Article title

Implementation of KLEMS Economic Productivity Accounts in Poland

Content
Title variants
PL
Implementacja rachunku produktywności gospodarki KLEMS w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób zrealizowano rachunek produktywności gospodarki KLEMS dla Polski. Głównym problemem badawczym było znalezienie sposobu uporania się ze specyficznym dla kraju niedostatkiem danych. W związku z tym postawiono hipotezę, że dzięki pewnym innowacyjnym, ale akceptowalnym technikom oszacowania brakujących danych możliwe jest dostarczenie odpowiednich danych do tego rachunku dla Polski. Po zaprezentowaniu podstawowych informacji o rachunku produktywności gospodarki KLEMS oraz metodologii w artykule pokazano, jak zostały rozwiązane specyficzne problemy, które ujawniły się z danymi.
EN
The aim of the article is to demonstrate how the KLEMS economic productivity accounts for Poland have been performed. The main research problem was to find solutions to certain country‑specific data insufficiencies. On this basis, a hypothesis was put forward that by using some innovative but acceptable missing data assessment techniques, it is possible to supply sufficient data for Poland for the mentioned accounts. After an overview of KLEMS economic productivity accounts and the relevant fundamental methodology, the article presents further how specific data problems that have arisen have been solved.    
Year
Volume
2
Issue
334
Physical description
Dates
published
2018-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_334_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.