PL EN


2018 | 2 | 334 |
Article title

Od uniwersalności do selektywności w społecznej polityce mieszkaniowej

Authors
Content
Title variants
EN
From Universal to Selective Social Housing Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is an attempt to assess the directions of changes in the social housing policy as part of the state’s policy on housing within the European Union member states. This study highlights the fundamental conditions for conducting effective housing policy. These conditions include a proper allocation of the social housing stock, including the terms and conditions for entering and leaving the stock, a right choice of target groups for the stock, an adequate form of organisation of social housing construction fitted for the social housing policy model, including the terms and scope of participation of the private sector in social housing construction, a proper division of the responsibility for fulfilling the social goals between the central and local authorities, as well as specifying rational scopes of legal protection for both the residents and owners of the social housing stock.  
PL
Celem artykułu jest ukazanie kierunków zmian w zakresie społecznych polityk mieszkaniowych w krajach Unii Europejskiej. W opracowaniu wskazano na podstawowe warunki prowadzenia skutecznej polityki mieszkaniowej. Zdaniem autora są nimi prawidłowa alokacja społecznego zasobu mieszkaniowego, uwzględniająca warunki wejścia i wyjścia z zasobu społecznego, właściwy wybór grup docelowych zasobu społecznego, dopasowana forma organizacyjna budownictwa społecznego do modelu społecznej polityki mieszkaniowej, w tym określenie warunków i zakresu partycypacji sektora prywatnego w budownictwie społecznym, odpowiedni podział odpowiedzialności za realizację celów społecznych między władzę centralną a władzę lokalną, ustalenie racjonalnych zakresów ochrony prawnej zarówno lokatorów, jak i właścicieli społecznego zasobu mieszkaniowego. Autor wykazuje, że w krajach Unii Europejskiej, w szczególności przez charakter regulacji unijnych, występuje silne przesunięcie z szerokiego do selektywnego wsparcia państwa w sferze mieszkaniowej.  
Year
Volume
2
Issue
334
Physical description
Dates
published
2018-02-28
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_334_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.