PL EN


2018 | 3 | 335 | 109-122
Article title

Łączna produktywność czynników produkcji (TFP) i jej zróżnicowanie w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Total Factor Productivity (TFP) and its Differentiation in the European Union Member States
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Total Factor Productivity (TFP) is the synthetic measure of effectiveness of the production process in a country due to technological progress. The aim of the article is to examine (with the use of econometric methods) the level and dynamics of TFP in the particular European Union member states in the period 2000–2014 and to point out the direction of TFP changes in the analysed group of countries. In the article one makes the attempt to answer the question whether the productivity convergence, influencing relevantly the real convergence process in the EU, is also possible.
PL
Łączna produktywność czynników produkcji (Total Factor Productivity – TFP) jest syntetycznym miernikiem efektywności procesu produkcyjnego w kraju, wynikającej z postępu technicznego. Celem artykułu jest oszacowanie (za pomocą metod ekonometrycznych) poziomu i dynamiki TFP w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2014 oraz wskazanie kierunku zmian jej zróżnicowania w analizowanej grupie krajów. W artykule podejmuje się także próbę odpowiedzi na pytanie, czy w krajach Unii Europejskiej możliwa jest konwergencja produktywności, mająca istotny wpływ na ich proces konwergencji realnej.
Year
Volume
3
Issue
335
Pages
109-122
Physical description
Dates
published
2018-05-16
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_335_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.