PL EN


2018 | 4 | 336 | 137-155
Article title

Ekonomiczne i ekologiczne efekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennym

Authors
Content
Title variants
EN
Economic and Ecological Externalities in Spatial Planning
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Spatial planning, including space management, is a difficult task, especially in view of the limited resources available. Furthermore, the production of public and private goods generates external effects in the city space. Considering the complexity of this problem, a theoretical discussion on the issue of external effects (spillover) in space planning was undertaken (especially when residential areas are developed). The consideration were focused on the economic, but also on the natural and technological externalities accompanying the spatial economy
PL
Gospodarowanie przestrzenią jest zadaniem trudnym, zwłaszcza w kontekście ograniczoności dostępnych zasobów. Ponadto w związku z wytwarzaniem dóbr publicznych i prywatnych generowane są w przestrzeni miasta efekty zewnętrzne. Mając na względzie złożoność tego problemu, w artykule podjęto dyskusję teoretyczną na temat problematyki efektów zewnętrznych (spillover) w planowaniu zabudowy przestrzeni, zwłaszcza tych przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową. Rozważania skupiono na ekonomicznych, ale także przyrodniczych oraz technologicznych efektach zewnętrznych towarzyszących gospodarce przestrzennej.
Year
Volume
4
Issue
336
Pages
137-155
Physical description
Dates
published
2018-09-04
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_336_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.