PL EN


2018 | 4 | 336 | 173-193
Article title

Źródła wiedzy i kompetencje w zakresie zdobywania wiedzy firm zielonych technologii w Polsce

Content
Title variants
EN
Knowledge and Competences of the Green Technology Firms in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the issue of the knowledge based competitive advantage of the Polish green technology firms. The purpose of the article is to identify knowledge sources and competences in terms of gaining new knowledge, which are the core of the market success of the researched companies. The research was conducted with the use of qualitative research methods – in‑depth interviews (IDI) and its results determined the sources of the knowledge and competences of the companies and their methods of forming. The results allowed to present the main knowledge and competence sources of the green technology firms in Poland which are structured into pillars: research and development, knowledge about the competition, clients and recipients, market and its potential changes, as well as foreign markets. The companies’ competences are identified in the article which are crucial to the mode of operation of the companies and their strategic goals achievement, such as new technology creation, perfecting of the technology, sales augmentation and market expansion.
PL
Artykuł podejmuje problematykę przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy polskich firm zielonych technologii. Jego celem jest identyfikacja źródeł wiedzy oraz wskazanie kompetencji w zakresie zdobywania wiedzy, które leżą u podstaw sukcesu rynkowego tych firm. Badania empiryczne prowadzone metodą wywiadów pogłębionych koncentrują się na identyfikacji źródeł wiedzy i kompetencji firm, a także sposobów ich kształtowania. Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie najważniejszych źródeł wiedzy, które można ustrukturalizować w następujące filary: prace badawczo‑rozwojowe, wiedza o konkurencji, klientach i odbiorcach, rynku i możliwych zmianach oraz o rynkach zagranicznych. W artykule zidentyfikowano także kompetencje firm zielonych technologii w Polsce w zakresie zdobywania wiedzy istotnej dla funkcjonowania organizacji i realizacji przez nie celów strategicznych, takich jak opracowywanie nowych technologii i doskonalenie aktualnie posiadanego rozwiązania, wzrost sprzedaży i ekspansja rynkowa.
Year
Volume
4
Issue
336
Pages
173-193
Physical description
Dates
published
2018-09-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_336_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.