PL EN


2018 | 4 | 336 | 225-238
Article title

Wpływ cykli koniunkturalnych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of Business Cycles on Innovation Activity of Enterprises in EU Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Multidimensional connections between innovative activity of enterprises and business cycle phases result in the ambiguous nature of this relationship. The main aim of the article is to analyze the impact of business cycle phases on inputs and outputs of innovative activity of enterprises. The innovative performance of companies was examined during periods of recession and recovery in the EU countries and in Norway in the years 2002–2014. Empirical verification of theoretical assumptions confirmed the complex nature of the relationship between the innovative activity of enterprises and business cycles.
PL
Różnokierunkowe powiązania między działaniami innowacyjnymi przedsiębiorstw a fazami cykli koniunkturalnych wywołują problemy z jednoznacznym określeniem charakteru tej zależności. Głównym celem artykułu jest ocena wpływu faz cyklu koniunkturalnego na nakłady oraz na efekty działań innowacyjnych podmiotów gospodarczych. Dlatego przeprowadzono badanie aktywności innowacyjnej firm w krajach UE i w Norwegii w latach 2002–2014, zarówno w okresach recesji, jak i w czasach ożywienia gospodarczego. Empiryczna weryfikacja teoretycznych założeń potwierdziła złożony charakter relacji między działalnością innowacyjną przedsiębiorstw a cyklami koniunkturalnymi.  
Year
Volume
4
Issue
336
Pages
225-238
Physical description
Dates
published
2018-09-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_336_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.