PL EN


2018 | 4 | 337 | 155-168
Article title

Czynniki warunkujące migracje seniorów do komercyjnych domów opieki w świetle wyników badań własnych

Authors
Content
Title variants
EN
The Determinants That Make Seniors Move to Commercial Care Homes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The processes of aging bring about a need for scientific activity focused on senior housing. Researchers are increasingly more interested in housing offers which should be customized to seniors’ needs and provide a wide choice of solutions responding to a highly heterogeneous nature of senior population. Of the forms of residence available to seniors in Poland, commercial home cares are worth noting in particular. The purpose of this article is to identify the profile of an average resident of a commercial home care, as well as to understand the reasons why seniors migrate to such a form of living. The author presents herein the results of pilot surveys conducted across commercial care homes in the region of Wielkopolska. The survey results indicate that a majority of migration is caused by health reasons and the fact that housing conditions are not suitable for the needs of seniors. The residents of commercial care homes are mainly retired lonely women who have children and fall into the most elderly group of seniors who are 75 years old or older.
PL
Zachodzące procesy starzenia się ludności generują potrzebę aktywności naukowej ukierunkowanej na zagadnienia związane z mieszkalnictwem senioralnym. W kręgu zainteresowań badaczy znalazła się między innymi oferta mieszkaniowa, która powinna być dopasowana do potrzeb seniorów i zapewniać bogaty wybór rozwiązań z uwagi na silną heterogeniczność populacji osób starszych. Spośród dostępnych w Polsce form zamieszkiwania seniorów na szczególną uwagę zasługują komercyjne domy opieki. Celem artykułu jest identyfikacja profilu przeciętnego mieszkańca komercyjnego domu opieki oraz rozpoznanie przyczyn migracji seniorów do tej formy mieszkalnictwa. Autor prezentuje w nim wyniki badań pilotażowych, przeprowadzonych w komercyjnych domach opieki zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Uzyskane w toku badania wyniki wskazują, iż większość ruchów migracyjnych podyktowana była względami zdrowotnymi oraz niedostosowaniem poprzednich warunków mieszkaniowych do potrzeb mieszkańca. Mieszkańcy komercyjnych domów opieki to w przeważającej mierze samotne kobiety, pobierające emeryturę, posiadające dzieci, należące do grupy najstarszych seniorów, tj. osób w wieku co najmniej 75 lat.
Year
Volume
4
Issue
337
Pages
155-168
Physical description
Dates
published
2018-09-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_337_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.