PL EN


2018 | 5 | 338 | 7-20
Article title

Hidden Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of Economic Nature

Content
Title variants
PL
Ukryte modele Markowa jako narzędzie oceny zależności zjawisk o charakterze ekonomicznym
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Ocena zależności między szeregami czasowymi jest zagadnieniem, które jest często rozwiązywane za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Niestety, czasami wyniki mogą być bardzo mylące. W artykule przedstawiono alternatywną miarę badania zależności, opartą na ukrytych modelach Markowa oraz ścieżkach Viterbiego. Zaproponowana metoda nie jest uniwersalna, ale wydaje się dość dokładnie odzwierciedlać podobieństwo między szeregami czasowymi, eksponując okresy zbieżności i rozbieżności. Przydatność tej nowej miary została zweryfikowana na przykładach, jak również realnych danych makroekonomicznych. Zaletami tej metody są: słabe założenia stosowalności, łatwość interpretacji wyników, możliwość generalizacji i wysoka skuteczność w ocenie zależności różnych szeregów czasowych o charakterze ekonomicznym. Nie należy jej jednak trakto­wać jako substytutu korelacji Pearsona, a raczej jako uzupełniającą metodę pomiaru zależności.
EN
The assessment of dependence between time series is a common dilemma, which is often solved by the use of the Pearson’s correlation coefficient. Unfortunately, sometimes, the results may be highly misleading. In this paper, an alternative measure is presented. It is based on hidden Markov models and Viterbi paths. The proposed method is in no way universal but seems to provide quite an accurate image of the similarities between time series, by disclosing the periods of convergence and divergence. The usefulness of this new measure is verified by specially crafted examples and real‑life macroeconomic data. There are some definite advantages to this method: the weak assumptions of applicability, ease of interpretation of the results, possibility of easy generalization, and high effectiveness in assessing the dependence of different time series of an economic nature. It should not be treated as a substitute for the Pearson’s correlation, but rather as a complementary method of dependence measure.
Year
Volume
5
Issue
338
Pages
7-20
Physical description
Dates
published
2018-09-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_338_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.