PL EN


2018 | 5 | 338 | 21-39
Article title

The Consumption Space Paradox: Over‑Retailed Areas Next to Dead Malls

Content
Title variants
PL
Paradoks przestrzeni konsumpcji, czyli obszarów przesyconych handlem obok upadłych centrów handlowych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Jesteśmy świadkami paradoksu obecnego w przestrzeni konsumpcji, która rozumiana jest jako obszar aktywności handlu detalicznego w dużych sklepach, zarówno w miastach, jak i na przedmieściach. Paradoks obejmuje z jednej strony przestrzeń przesyconą handlem detalicznym, pełną centrów handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych należących do sieci handlu detalicznego, z drugiej zaś niezagospodarowane, porzucone centra handlowe nazywane umarłymi (dead malls). Umarłe centra są powszechne w USA, zauważalne w Kanadzie i Chinach, dopiero zaczynają „obumierać” w Europie. Paradoks może być po części wyjaśniony za pomocą wielu pojedynczych koncepcji lub teorii, ale tutaj akcent położony jest na zrozumienie przyczyn ekonomiczno‑społecznych i przestrzennych powiązań. Zastosowana metoda empiryczna to eksploracyjna analiza danych przestrzennych.
EN
We are witnessing a paradox in the consumption space, in relation to retail activity within urban and suburban areas: One can observe over‑retailed areas, featuring retail chains and shopping malls, oftentimes occurring close to other unoccupied, abandoned, dying shopping malls, called dead malls. The phenomenon of dead malls is widespread in the USA, is strongly visible in Canada and China, and is now starting to occur more often in Europe. This paradox can be partially explained using a series of concepts, and in this paper we introduce the main pillars in understanding the socio‑economic reasons and the spatial patterns contributing to this phenomenon. The research method employed here is the ESDA (Exploratory Spatial Data Analysis).
Year
Volume
5
Issue
338
Pages
21-39
Physical description
Dates
published
2018-09-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_338_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.