PL EN


2018 | 5 | 338 | 81-96
Article title

Comparison of Several Linear Ordering Methods for Selection of Locations in Order‑picking by Means of the Simulation Methods

Content
Title variants
PL
Porównanie kilku metod porządkowania liniowego do wyboru lokalizacji w procesie kompletacji przy zastosowaniu metod symulacyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Przy przechowywaniu współdzielonym wybór lokalizacji, z których należy pobrać produkty podczas procesu kompletacji, nie jest sprawą oczywistą. Każdą lokalizację, w której znajduje się produkt do skompletowania zamówienia, można opisać za pomocą wielu zmiennych, na przykład: czasu przechowywania produktu, odległości od punktu odkładczego, stopnia zaspokojenia zapotrze­bowania czy liczby innych produktów w zleceniu, znajdujących się w sąsiedztwie badanej lokalizacji. Tak więc „atrakcyjność” każdej lokalizacji z punktu widzenia kompletacji badanego zlecenia można opisać za pomocą zmiennej syntetycznej, na podstawie której tworzymy ranking tych lokalizacji. Dla każdego produktu wybiera się lokalizacje będące najwyżej w rankingu, a następnie wyznacza się tra­sę, którą ma pokonać magazynier. W artykule zostały porównane wyniki uzyskane za pomocą kilku metod klasyfikacji: Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Lokalizacji, opartej na Syntetycznym Mierniku Rozwoju Hellwiga, metody TOPSIS oraz Uogólnionej Miary Odległości.
EN
When a company uses a shared storage system, selection of locations during the order‑picking process is not an obvious task. Every location where the picked product is placed, can be described by means of several variables, such as: storage time, distance from the I/O point, degree of demand satisfaction, or the number of other picked products in the order. Therefore, the “attractiveness” of each location from the point of view of a certain order can be described by means of synthetic variable, on the basis of which a ranking is created. For each product, the decision‑maker selects the highest‑ranking locations and designates a route for the picker. In the article, by means of the simulation methods, results obtained by several classification methods will be compared. These methods are: Taxonomic Measure of Location’s Attractiveness (based on the Hellwig’s Composite Measure of Development), the TOPSIS method with the Euclidean and GDM distances and the Gen­eralised Distance Measure used as the composite measure of development.
Year
Volume
5
Issue
338
Pages
81-96
Physical description
Dates
published
2018-09-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_338_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.